Doprava

Cena, platobné podmienky a prepravné

Ceny v internetovom obchode sú stanovené s DPH. Ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov, daňových alebo colných sadzieb a pod.

V prípade, že si Odberateľ vybral formu úhrady Platba na faktúru, uhrádza platbu prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho do termínu splatnosti faktúry, ktorá je zvyčajne 14 dní. Zároveň je možná aj platba Bezhotovostnou platbou vopred prevodom na účet, pričom platba musí byť zrealizovaná najneskôr do 7 dní odo dňa zadania objednávky (inak bude objednávka zrušená) alebo formou platby na Dobierku (v tomto prípade sa účtuje poplatok v sume 1,50 € a to bez ohľadu na celkovú sumu objednávky). V prípade fyzických osôb nie je možný výber spôsobu úhrady formou Platby na faktúru.

Pri nákupe sa účtuje poštovné v sume 5 € alebo 7 € v prípade kuriéra.

Tovar sa odosiela poštou alebo kuriérskou službou, podľa dohody s kupujúcim alebo podľa uváženia predávajúceho.

V prípade objednávky do Českej republiky sa účtuje poštovné v sume 11 €.