Bc. Kunova Alena,Dipl. Z. T., Zubný technik

Adresa Bratislava, Súkromná zubná technika, FNsP Limbova 5
Telefón 02/ 547 888 11
Mobil 0905 187 573
Kontaktný formulár

Návrat