Pridať komentár

Návrat

RE: zápal pod mostíkom

24. 04. 2013 18:31 | rudolf novotný

Ak Vám to pán doktor prevŕtal a preplachuje, tak pravdepodobne pôjde o mŕtvy zub. Tým, že sa v ňom množia baktérie dochádza k vzniku infekčného ložiska v okolí hrotu jeho koreňa a tu je jediná pomoc – koreňová liečba. Tá sa však nevedie pomocou preplachov raz za dva týždne, ale vykoná sa väčšinou v jednom až dvoch sedeniach, potom by to mohlo byť v poriadku. Samozrejme závisí od individuálnych okolností. Sama si nemôžete pomôcť, antibiotiká to tiež nevyriešia… Vzhľadom na podivný priebeh liečby by som Vám doporučil obrátiť sa na iného lekára, ktorý by to mohol zvládnuť. Tento vývoj totiž smeruje k strate zuba a zároveň aj mostíka.
Ak by sa tento starý dal dolu, iba veľmi zťažka by sa dal opätovne použiť. Pri jeho sňatí totiž môže dôjsť k deformácii jeho konštrukcie, čo je neriešiteľné. Po siedmych rokoch je tiež pravdepodobné, že bude zuby nutné prebrúsiť iným spôsobom a už by aj tak nesedel.