Alternatíva vytrhnutej dolnej ľavej dvojky

Dobrý deň pán doktor,môj stomatológ mi vytrhol dvojku dolnú ľavú. Chcem sa poradiť, čo ďalej, nakoľko môj stomatológ mi tvrdí, že musí srpaviť mostík cez zuby 1–4, teda budem platiť za 4 porcelánové korunky, asi 120 eur za jdnu. Mne sa to však zdá drahé, z dôvodu, že ide iba o jeden chýbajúci zub. Chcem vedieť, koľko by stála alternatíva živicových koruniek, akú majú životnosť a silu, prípadne, či nestačí zbrúsiť len dva zuby, teeda 1 a 3. Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď

Dobrý deň,
v prvom rade, o živicových korunkách by som uvažoval jedine ako dočasnej alternatíve. Mostík zo živice je príliš pružný, čo časom spôsobí vydrolenie lepiaceho cementu a vznik štrbiny medzi zubom a korunkou. To má za následok objavenie sa zápachu a zubného kazu. Prípustná by táto alternatíva jedine v prípade použitia fotokomozitnej rigidnej živice a jej adhezívneho nalepenia na zub za použitia koferdamu a pieskovača. To sa ale bohužiaľ vída málokde, tak či tak by to bolo len dlhodobé provizórium.

Za predpokladu, že lekár vykoná dobrú prácu, sa mi cena 120 Eur za korunku nevidí vôbec vysoká, ale to je samozrejme relatívne. Mostík v rozsahu jednička, trojka a štvorka sa mi nevidí celkom logický, no možno máte trojku silne deštruovanú, alebo štvorka bola plánovaná tak či tak na okorunkovanie. Pri akejkoľvek alternatíve mostíka však musíte rátať aj s tým, že pri brúsení dôjde k umŕtveniu dolnej jedničky, čo bude mať pravdepodobne za následok ďalšie navýšnie investícií, nakoľko tam v tom prípade bude potrebné ošetriť koreň a vsadiť doň čap. Trochu by som sa obával aj viditeľnosti takejto práce, zvlášť, ak v strednej línii (dve jedničky) budú vedľa seba susediť umelý a prirodzený zub.

Z môjho pohľadu sa mi vidí ako výhodnejšia alternatíva most na sklenných vláknach, alebo implantát.

Návrat

Súvisice otázky

Štítky