Článok na tému Zubný implantát

Zubný implantát...

Faktorov, ktoré ovplyvňujú výber použitia práve zubného implantátu je viacero. Estetika, funkčnosť, zdravotný stav pacienta, … Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii keď zubný implantát bude práve tým vhodným riešením jeho problému. V dnešnej dobe je možné nahradiť prirodzený zub zubom umelým, ktorý vyzerá a je funkčný v maximálne možnej miere tak ako ten, ktorý má nahradiť.

Aké sú možnosti náhrady zubov:

  • zub si nahradiť nedáte
  • mostík
  • protéza
  • zubný implantát

V tomto článku sa budeme venovať práve poslednej možnosti

  • ZUBNÝ IMPLANTÁT.

Ako funguje zubný implantát

{{banner: 121}}
Faktorov, ktoré ovplyvňujú výber použitia práve zubného implantátu je viacero. Estetika, funkčnosť, zdravotný stav pacienta, … Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii keď zubný implantát bude práve tým vhodným riešením jeho problému. V dnešnej dobe je možné nahradiť prirodzený zub zubom umelým, ktorý vyzerá a je funkčný v maximálne možnej miere tak ako ten, ktorý má nahradiť.

Zubný implantát pozostávajúci z viacerých častí, je jednoducho povedané v podstate umelý koreň, fixne upevnený v prevažnej miere priamo do kosti. Životnosť zubného implantátu je v podstate neobmedzená a úspešnosť takéhoto riešenia je okolo 98%.

Najrozšírenejším typom zubného implantátu je titánová skrutka, ktorá sa navŕta do kosti. Titán je vhodným materiál z toho dôvodu, že kosť je schopná prirásť tesne k jeho povrchu čím sa zvyšuje jeho životnosť a doposiaľ nebola popísaná žiadna alergická reakcia na tento materiál.

Funkčne je zubný implantát určený ako náhrada zubného koreňa. Ten potom slúži ako nosný pilier pre korunku, mostík alebo zubnú protézu.

Použitie zubného implantátu

Pred rozhodnutím, či použiť zubný implantát alebo nie, je nutné dokonalé predimplantačné vyšetrenie, ktoré by v sebe malo zahŕňať komplexnú analýzu stavu pacienta vrátane röntgénového vyšetrenia, poprípade špeciálne zubného CT vyšetrenia.

Proces zavedenia zubného implantátu je zákrok, ktoré je možné previesť v lokálnej anestézii .

Po zavedení zubného implantátu dochádza k jeho „zahojeniu“. Čas na to potrebný je individuálny a závisí okrem iného aj na tvrdosti a kvalite kosti. V praxi existujú prípady, keď bolo možné korunku osadiť hneď, inokedy sa tento proces natiahne aj na 6 mesiacov. V tomto prípade sa pacientovi navrhne dočasné riešenie náhrady buď pomocou fixného prichytenia na vedľajšie zuby, alebo pomocou provizórnej náhrady.

Samotná kvalita kosti, jej množstvo a dobrá ústna hygiena sú základným predpokladom aplikácie a úspechu pri zavedení zubného implantátu. Vek nie je smerodajným faktorom a v princípe nemá ani vplyv na úspešnosť.

Aj v prípade, že zubný implantát sa javí ako ideálne riešenie, ale nie je dostatok kosti existujú takzvané augmentačné postupy, pri ktorých dochádza práve k „rozšíreniu“ kosti.

To či je zubný implantát vhodným riešením práve pre váš stav je nutné konzultovať s vaším stomatológom prípadne so špecialistom.

Zubný implantát = dlhodobé plnohodnotné riešenie

Použitie zubných implantátov umožňuje nahradiť jeden alebo viacerých zubov, bez toho aby bolo nutné obrusovať okolité zuby. To je jedna z podstatných výhod zubného implantátu. Pri náhrade práve jedného zuba je použitie implantátu najelegantnejším riešením, ktoré priaznivo ovplyvní aj okolie v čeľusti.

Ďalšou výhodou zubného implantátu je aj to, že na neho môžete upevniť aj zubnú snímateľnú náhradu, ktorá je potom stabilnejšia.

Medzi výhody použitia zubných implantátov určite patrí estetika, nedeštruktívna aplikácia vzhľadom na okolité zuby, pevné upevnenie, dlhodobé riešenie náhrady a v neposlednom rade opätovné skvalitnenie života pacienta.

Starostlivosť o zubný implantát

Keďže sa jedná o dlhodobé riešenie je nutná rovnaká starostlivosť ako o prirodzené zuby.

Cena zubného implantátu

Tu je odpoveď dosť komplikovaná. Nie preto, že by sme sa snažili vytvoriť hmlu a priestor na špekulácie, ale z dôvodu, že sa jedná o skutočne individuálne riešenie náhrady prirodzených zubov.

Rádovo sa ceny zubných implantátov pohybujú od 300 € do 1500€. Cena je závislá od použitých komponentoch a ceny práce. Výsledná cena kompletnej zubnej náhrady tak pozostáva z ceny zubného implantátu (skrutka, nadstavba, vhojovacie valčeky) + práca + cena korunkovej časti (mostík, korunka, protéza).

Za zváženie stojí fakt, čo vás to bude stáť a čo vám to prinesie.

Dúfame, že tento článok venovaný zubným implantátom vám priniesol svetlo do problematiky. V prípade, že máte nejasnosti, otázky a potrebujete poradiť v konkrétnej situácii navštívte sekciu zubná poradňa.

Dentonet.sk

Dentonet

Autor: Dentonet

e-mail: marketing@dentonet.sk

web: www.dentonet.sk

Návrat


Súvisice články s témou Zubný implantát

Súvisice otázky s témou Zubný implantát

Ak hľadáte doplňujúce informácie k téme Zubný implantát, skúste vyhľadávanie s výrazom Zubný implantát v praktických informáciách, alebo vyhľadať otázky v zubnej poradni k téme Zubný implantát.

Štítky