Liečba zubného kazu – výplne.

Zubný implantát sa dá predstaviť ako zubný koreň umiestnený v kosti. Ľudia majú zaužívaný pre implantáty výraz – „ tretie zuby“, „nastreľovacie zuby“. Základným materiálom pre výrobu implantáty je titán. Implantát môžeme prirovnať ku skrutke so závitom, ktorá sa…

V dnešnej dobe sa kladie veľký dôraz na estetickú stomatológiu. Nielen zo strany zubných lekárov, ale najmä zo strany pacientov. Pacienti sú dobre informovaný, aktívne komunikujú so svojim stomatológom, a ich otázky smerujú na také možnosti ošetrenia chrupu, teda na také výplne zubov, ktoré v žiadnom prípade nie je poznať. Keďže ich táto problematika zaujíma, tak požadujú nielen kvalitné a funkčné výplne, ale aj esteticky integrované výplne zubov v dutine ústnej. Po diagnóze a zhodnotení rozsahu kazu zuba nasleduje samotná preparácia – vyvŕtanie, ktoré sa riadi určitými pravidlami. Tieto pravidlá musíme dodržať pre dosiahnutie želateľného efektu.

Jedným z najzložitejších krokov tohto postupu bolo dôkladné odstránenie vykazenej zuboviny. Kaz, ktorý ju postihol, mohol mať rovnakú farbu ako zostávajúca zdravá časť zuba. Pre tento krok bol vyvinutý špeciálny indikátor – tekutina, ktorá sfarbuje vykazenú zubovinu na červeno, a tým nám umožní jej exaktné odstránenie. Zdravú časť zuba indikátor nesfarbuje. Tieto indikátory sa pre nás stali veľmi cennou a užitočnou pomôckou.

Problematika zhotovenia estetických výplní zahŕňa dva úseky dutiny ústnej. V prvom rade sa jedná o predný úsek chrupu, pre pacienta, jeho komunikáciu a sociálny kontakt nesmierne dôležitý. Vyvinutá technika anatomického vrstvenia estetických – „ bielych výplní“ nám umožňuje perfektné zhotovenie výplne nielen z hľadiska estetiky, ale aj z hľadiska obnovenia plnej funkčnosti zuba v procese žuvania.

Veľa otázok pacientov sa však týka zhotovenia a hlavne nutnosti použitia amalgámových výplní v zadných úsekoch chrupu. Treba povedať, že amalgám je veľmi kvalitná a rokmi odskúšaná výplň, len má tú nevýhodu, že nie je estetická. To znamená, že výplne majú tú povestnú čiernu farbu. Druhou relatívnou nevýhodou je fakt, že pri samotnom vŕtaní musíme vytvoriť na zube určitú formu kavity – teda musíme vŕtať tak, aby nám zo zuba zhotovená výplň nevypadla –odborné pomenovanie – retencia výplne.

S požiadavkou dlhej životnosti súvisí ďalšia vlastnosť amalgámových výplní. Výplň musí mať určitú hrúbku a šírku, aby sa nezlomila, nepoškodila, a takisto, aby nepoškodila aj samotný zub. Preto pri dobrej ústnej hygiene a dodržaní určitých podmienok existuje možnosť použitia estetických, tzv. bielych výplní. Výhodou oproti amalgámu je potrebné odvŕtanie len deštruovaných zubných tkanív a možné doplnenie bielou, tzv. kompozitnou výplňou. Takto zhotovená výplň má schopnosť chemicky sa spojiť so zostávajúcim zubom a vytvoriť pevný a odolný blok. Nevýhodou je charakter kompozitného materiálu, preto sa tieto materiály nemusia dať použiť za každých okolností. Určitou nevýhodou môže byť aj náročnejší postup zhotovenia takýchto výplní, ktorý sa samozrejme odráža v pracovnom čase a v cene výplne. Pri väčších poškodeniach tkanív zuba sme nútení použiť tzv. nepriame výplne, ktoré sa zhotovujú v zubotechnickom laboratóriu a potom sa vlepia do zuba a poškodený zub tak zreštaurujú. Použiť môžeme estetické materiály ako kompozitné živice, keramika…

Môžeme sa ale dostať do situácie, kedy už poškodený zub nedokážeme dobudovať ani pomocou nepriamych výplní, a preto musíme použiť náhradu korunky – tzv. korunku. Pred samotným ošetrením je dobré prekonzultovať so stomatológom celý postup zhotovenia výplne v zadnom úseku chrupu.

Dentonet

Autor: MUDr. Tomáš Siebert

Návrat


Štítky