Čo je to zubný implantát?

Váš text tu …Zubný implantát sa dá predstaviť ako zubný koreň umiestnený v kosti. Ľudia majú zaužívaný pre implantáty výraz – „ tretie zuby“, „nastreľovacie zuby“. Základným materiálom pre výrobu implantáty je titán. Implantát môžeme prirovnať ku skrutke so závitom, ktorá sa určitým spôsobom osadí do kosti v mieste, kde si to situácia vyžaduje. Implantát je do kosti zavedený podobne ako samorezná skrutka do dreva. Jeho priemer býva väčšinou 3,5 až 4,5 mm a dĺžka od 10 – 16 mm.

Po zavedení do kosti je celé telo implantátu skryté v kosti. Vnútri implantátu sa nachádza závit, do ktorého sa po vhojení implantátu v čeľustiach vsadí protetická nadstavba. Nadstavba už potom vyčnieva do úst. Následne sa môže na takúto protetickú nadstavbu zhotoviť korunka, mostík alebo špeciálny typ podmieniteľne snímateľnej náhrady. Dá sa tento postup predstaviť aj takým spôsobom, že implantát predstavuje koreň prirodzeného zuba a protetická nadstavba predstavuje obrúsený zub pred odtlačkami pre zhotovenie korunky alebo mostíka.

Dôležitou podmienkou úspechu je vytvorenie spojenia medzi implantátom a kosťou – odborne nazývame toto spojenie osseointegrácia, ktorej úspešnosť sa v dnešnej dobe pohybuje okolo 96 – 99%. Pre vylepšenie vlastností implantátov a pre zaistenie kvalitnejšej osseointegrácie sa jednotlivé implantáty medzi sebou líšia tvarom, dĺžkou, typom závitu a vlastným povrchom. V súčasnej dobe sú implantáty pokryté tzv. „bio povrchom“. Takýto povrch obsahuje mikroskopické dutiny, do ktorých prerastajú bunky novotvoriacej sa kosti pre vytvorenie lepšieho spojenia medzi implantátom a kosťou.

** Zubným implantátom možno nahradiť zub kdekoľvek v dutine ústnej.** V prvom rade sa môže jednať o pacientov so stratou jedného zuba, kde by sa konvenčným spôsobom museli oba susedné zuby obrúsiť, zvlášť v situácii, keď sú oba zuby zdravé, bez kazu a musel by sa zhotoviť mostík. V tomto prípade je optimálnym a estetickým riešení využiť jeden implantát a zhotoviť samostatnú korunku, ktorú implantát nesie. Iná situácia môže nastať pri strate viacerých zubov najmä v zadných úsekoch chrupu, kde sa nedá zhotoviť pevná náhrada – mostík, a konvenčný spôsob ošetrenia je čiastočne snímateľná náhrada. Zavedú sa implantáty a môžeme zhotoviť fixnú (nesnímateľnú) náhradu – mostík. Tým sme pacientovi navodili stav, ktorý si predstavoval – komfort pri žuvaní a nemusí nosiť snímateľnú náhradu, t.z. nemusí si nič z úst vyberať.

Mnoho pacientov sa zaujíma o využitie implantátov pri bezzubej hornej čeľusti a pri bezzubej sánke. V bezzubej sánke je minimum zaviesť dva implantáty a môžeme zhotoviť tzv. hybridnú náhradu – systém „stískacích gombíkov“, ktorá sa síce musí vyberať, ale oproti klasickej náhrade vynikajúco drží. To ocenia najmä tí pacienti, ktorým dolná protéza „ behá po ústach“ a nemôžu sa najesť.

Ďalšou možnosťou pre obe bezzubé čeľusti je použitie tvarovo podobných náhrad ako sú hybridné protézy (v hornej čeľusti nemá náhrada podnebie pre väčší komfort pacienta), ale náhrady pevne držia pomocou špecifického spojenia na štyroch implantátoch. Samozrejme možno zhotoviť v ústach pacienta pevné fixné a nevyberateľné mostíky, ktoré sa fixujú v hornej čeľusti väčšinou na 6 – 8 implantátov a v sánke na 5–6 implantátov. Takéto prevedenie predstavuje pre pacienta najvyšší komfort, pretože z čisto bezzubej čeľuste prešiel na spôsob nevyberateľného a plne funkčného mostíka. Zavedenie implantátov prebieha v lokálnom znecitlivení, väčšinou v antibiotickej clone a samotnými pacientmi je hodnotené ako bezbolestné. Samozrejme pacient je patrične poučený pred a po zákroku, ako sa má o seba starať.

Na zavedenie implantátu existujú jednotlivé chirurgické sety, každý jeden implantačný systém má svoj chirurgický set, ktorý obsahuje komplexný systém nástrojov pre „bezproblémový priebeh“ implantácie. Môžeme implantovať vtedy, ak je kosť po vytrhnutí zuba dostatočne zhojená. Preto treba po vytrhnutí zuba počkať určitý čas, ktorý je potrebný na to, aby sa kosť v tomto mieste dostatočne vyhojila. Táto doba sa zvyčajne pohybuje okolo 6 mesiacov. Samozrejme dá sa využiť postup, kde priamo po vytrhnutí zuba pokračujeme ďalej postupom implantácie. Tento postup sa nazýva tzv. sofort postup. V určitých prípadoch sa počká po vytrhnutí zuba asi 6 týždňov len do zhojenia slizničnej rany a potom sa pristúpi k implantácii. Sú rôzne postupy, podľa ktorých postupujeme po implantácii, t.z. za akú dlhú dobu po operačnom zákroku môžeme implantáty zaťažovať a sfunkčniť. Toto obdobie sa nazýva vhojovacie obdobie. Rozoznávame okamžité zaťaženie implantátu – ihneď po implantácii zhotovujeme protetickú náhradu, napríklad korunku. Táto korunka je dočasná – živicová a po asi 6–9 mesiacoch, keď je implantát stabilný, sa zhotovuje trvalá protetická náhada – korunka z keramiky. Skrátené vhojovacie obdobie je pre sánku 6 týždňov a pre hornú čeľusť 12 týždňov. Základné vhojovacie obdobie trvá 3 mesiace pre sánku a 6 mesiacov pre hornú čeľusť. Všetko je to závislé od typu implantátov, kvality kostného tkaniva pacienta, použitého postupu atď.

V prípade záujmu zo strany pacienta je veľmi osožná konzultácia na našom pracovisku, pretože každý pacient vyžaduje originálne riešenie. Pacient môže byť zle a zmätočne informovaný o počte implantátov, priebehu implantácie a cene z rôznych reklamných prospektov alebo časopisov. Takisto sa treba porozprávať o výslednom estetickom prevedení, o výhodách, nevýhodách, rizikách, prípadných komplikáciach implantácie, aby sa pacient mohol slobodne a nerušene na základe dostatočného množstva informácii pre liečbu pomocou implantátov rozhodnúť.

Dentonet

Autor: MUDr. Tomáš Siebert

Návrat


Súvisice články

Súvisice otázky

Pridať komentár

implantát na sánku bez zubov

26. 02. 2013 12:56 | Anna Marečková | reagovať

Dobrý deň prajem, mám dolnú sánku úplne bez zubov, protézka mi vôbec nedrží, nemá sa o čo prisať.
Chcela by som si dať na sánke 2 implantáty a na hybridnú náhradu – systém stískacích gombíkov.
Potrebujem vedieť, kde by tento zákrok urobili a či je aspoň z časti hradený poisťovňou. Ak áno, aké sú podmienky.
Ďa kujem za odpoveď.
Anna Marečková, Vrbovce

implantát na sánku bez zubov

26. 02. 2013 13:05 | Anna Marečková | reagovať

Dobrý deň prajem, mám dolnú sánku úplne bez zubov, protézka mi vôbec nedrží, nemá sa o čo prisať.
Chcela by som si dať na sánke 2 implantáty a na hybridnú náhradu – systém stískacích gombíkov.
Potrebujem vedieť, kde by tento zákrok urobili a či je aspoň z časti hradený poisťovňou. Ak áno, aké sú podmienky.
Ďa kujem za odpoveď.
Anna Marečková, Vrbovce

Pridať komentár

Štítky