Abeceda stomatológie

Mliečne zuby (dentes decidui)
Tvoria dočasnú dentíciu, ktorá pozostáva z 20 zubov, ktoré sa začínajú prerezávať okolo 6 – 7 mesiaca a nahradené trvalými zubami sú približne v 6 až 12 roku veku. Do toho času držia miesto trvalým nástupcom, preto by sme ich mali udržiavať tak zdravé, ako je to možné kým ich nevystrieda trvalá dentícia.
Moláre
Moláre (stoličky) sú široké zuby s viacerými hrbčekmi umiestnené v laterálnom úseku chrupu. Prvý molár, ktorý sa prerezáva okolo 6. roku, sa prerezáva vedľa mliečneho molára. Druhý molár sa prerezáva v 12. roku a tretí (zub múdrosti) až v dospelosti. Po prerezaní prvého molára by deti mali začať používať zubnú pastu s vyšším obsahom fluoridov.
Mostík
Mostík sa používa na vyplnenie medzery medzi vzdialenejšími zubami, používa sa ako opora a vyrába sa rovnako ako korunka. Vyrába sa v celku a je nalepený na zubné piliere, nie je odnímateľný. Pozostáva z kovovej kostry, na ktorú je napálená keramika alebo iný syntetický materiál.
Nekróza
Odumretie buniek, tkaniva.
Nervus trigeminus
Hlavový nerv, ktorý svojimi troma hlavnými časťami inervuje väčšinu tváre a hlavy po interaurikulárnu čiaru. Obsahuje nervy inervujúcekožu tváre, ústnu a nosovú sliznicu a žuvacie svaly.
Nočný chránič na zuby
Transparentný plastový chránič, ktorý sa vyrába individuálne podľa chrupu pacienta. Bráni škrípaniu zubov.
Obrúsenie
Odstránenie vrchných častí korunky zuba pre vytvorenie priestoru pre zubnú náhradu
Obrusovacia schopnosť (zubnej pasty)- abrazivita
Obrusovacia schopnosť zubnej pasty, ktorá pôsobí na sklovinu a dentín, závisí na tvrdosti a množstve a veľkosti pridaných obrusovacích substancií (čistiace granulá). Obzvlášť ak sú krčky zubov obnažené, dentín, ktorý je mäkký v porovnaní so sklovinou, by mal byť šetrne očisťovaný. To je dôvod pre používanie zubných pást s veľmi nízkou obrusovacou schopnosťou (RDA 30). Zubné pasty s priemernou obrusovacou schopnosťou majú RDA v rozsahu 60 až 80.
Očné zuby
Pomerne veľké zuby s ostrým hrotom vo frontálnom úseku chrupu postavené medzi rezákmi a premolármi, mliečne očné zuby sú medzi rezákmi a molármi a po vypadnutí ich nadrádzajú trvalé očné zuby približne vo veku 10 až 12 rokov.
Odtlačok
Odtlačok je negatív zubov a čeľuste alebo sánky, úplne kopíruje celý povrch. Robí sa elastickou odtlačkovou hmotou napr. silikón alebo alginát). Z odtlačku zhotoví zubný technik sadrový model.
Oklúzia
Kontakt medzi zubami zavretej čeľuste a sánky.
Onlay
Dostavba vyrábaná zubným technikom, aby sa vytvorila žuvacia plôška zuba s hrbčekmi a fisúrami.
Orálna fóbia
Termín, ktorý sa používa na vyjadrenie panického strachu zo zubára.
Orálna hygiena
Slúži na udržanie zdravých úst, v domácej ústnej starostlivosti sa používa zubná kefka a pasta, ústna voda, zubná niť a medzizubná kefka.
Orálny
Prislúchajúci ústam.
Ortodoncia
Korekcia problémov so zubami ako sú krivo postanené zuby alebo upravenie medzier medzi zubami.
Os
Kosť.-lat.
Osteotómia
Chirurgické odstránenie kosti alebo jej časti.
Palatum
Podnebie. Tvorí ho tvrdé (vpredu) a mäkké podnebie (vzadu).
Papilárny krvácavý index (PBI)
Vyšetrenie, ktoré určuje hĺbku marginálnej gingívy(ďasna) a stupeň jej zápalu. Tento stupeň je určený: 0- nekrváca, 1- krvácajúci bod, 2- krvácajúca čiara, 3- krvácanie v tvare písmena V.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10