Abeceda stomatológie

Výplň
Materiál používaný na vyplnenie kavity zuba. Ako výplň sa používa amalgám, zlato, keramika, kompozit alebo iný syntetický materiál.

Stránka: 1