Abeceda stomatológie

Ultrazvuk
Zvukové vlny s frekvenciou vyššou ako 20 000 Hz. Je používaný na odstránenie tvrdých zubných usadenín.

Stránka: 1