Abeceda stomatológie

Palatum
Podnebie. Tvorí ho tvrdé (vpredu) a mäkké podnebie (vzadu).
Papilárny krvácavý index (PBI)
Vyšetrenie, ktoré určuje hĺbku marginálnej gingívy(ďasna) a stupeň jej zápalu. Tento stupeň je určený: 0- nekrváca, 1- krvácajúci bod, 2- krvácajúca čiara, 3- krvácanie v tvare písmena V.
Parodontitída
Zuby sú v kosti držané spojovacími vláknami medzi kosťou, koreňom zuba a gingívou. Jej hlavným príznakom je krvácajúca gingíva a po zubnom kaze je najrozšírenejšie dentálne ochorenie. Nie je to pravé ochorenie zubov, lebo začína ako zápal gingívy, ktorý sa označuje ako gingivitída. Ak zápalový proces prenikne do periodontia, hovoríme o periodontitíde, alebo zápale okostice a ak gingíva nemá viditeľné známky zápalu, je označovaná ako parodontóza. Parodontitída je vo väčšine prípadov hlavnou príčinou straty zubov, ktorá väčšinou postihuje ľudí po 35 roku veku.
Parodontium
Súbor tkanív, ktoré spájajú zub s kostennou alveolou a ústnou sliznicou.
Parodontný screeningový index (PSI)
Používa sa na určenie stupňa degenerácie kostenného alveolu. Podľa tohto stupňa potom stomatológ rozhodne, či je nutné zub extrahovať alebo je ešte možné ho liečiť.
Pečatenie zubov
Keďže je ťažké odstrániť plak z fisúr molárov, rýchlo sa tu môže rozvinúť zubný kaz. Pečatenie je vlastne vyplnenie týchto fisúr syntetickým materiálom, aby sa predchádzalo vzniku kazov a aby sa uľahčilo čistenie. Pečatiť je dobré hlavne čerstvo prerezané zuby, ktoré majú ešte nepoškodenú sklovinu, ale zároveň sú aj náchylnejšie na vznik zubného kazu pri nedokonalom čistení.
Periodontium
Väzivové tkanivo, ktoré vystieľa zubné lôžko, a tak spája zub s kosťou.
Periost
Tenká vrstva kosti, ktorá tesne prilieha na kosť.
pH v ústnej dutine
Hodnota pH v ústnej dutine závisí hlavne od pH slín, ktoré má normálne rozmedzie 6,0 – 7,5. po prísune cukrov baktérie ih začínajú katabolizovať a meniť na kyseliny, čím hodnota pH klesá. Ak klesne pod 5,5 demineralizácia skloviny prevýši remineralizáciu. Tým sa môže zahájiť proces vzniku zubného kazu. Sliny síce vedia tieto kyseliny neutralizovať, ale nie sú schopné plak s baktériami zo zubov odstrániť. Preto je nevyhnutné pravidelné čistenie zubov zubnou kefkou a pastou.
Plak
Priľnavá vrstva na zuboch, hlavne vo fisúrach molárov, v interdentálnych priestoroch a pozdĺž okraja gingívy. Pozostáva z baktérií, ktorých je 250 miliónov na 1 mg plaku. Tento 1 mg taktiež obsahuje približne 100 až 300 miliónov ďalších choroboplodných zárodkov.
Plášťová korunka
Syntetická alebo keramická korunka bez kovovej konštrukcie.
Podloženie časti náhrady
Umelé zubné protézy nie po celý čas dobre držia, kvôli zmenám, ktoré sa vytvoria v kosti, a preto sa musia protézy upraviť a doplniť novým syntetickým materiálom.
Pozri tiež Parodontitída.
Prehryz
Ortodontický výraz pre postavenie horných rezákov pred dolnými rezákmi.
Premoláre (črenové zuby)
Zuby, ktoré su lokalizované medzi molármi a očnými zubami. V každom kvadrante sú dva a každý obsahuje na svojej žuvacej plôške dva hrbčeky. Mliečne premoláre nie sú a približne vo veku 12 rokov sa trvalé premoláre prerezávajú a zostupujú na miesto mliečnych molárov.
Preparácia
Odstraňovanie tvrdých zubných tkanív.
Profesionálna orálna starostlivosť
Termín pre špeciálnu orálnu starostlivosť, ktorá prevyšuje domácu starostlivosť a je vykonávaná dentálnym hygienikom. Označuje sa aj ako individuálna alebo kariézna prophylaxia alebo profesionálne dentálne čistenie.
Prophylaxia
Pochádza z gréckeho slova „profylassein“= dávať pozor na. Zahŕňa ochranu pred nebezpečenstvom, poškodením alebo zničením, ale tiež pred chorobou.
Protetika
Odbor stomatológie zaoberajúci sa náhradou stratených zubov alebo kostenej substancie.
Protéza
Odnímateľná náhrada zubov vyrobená z umelých materiálov alebo môže obsahovať aj kov. Je vyrábaná ako čiastočná alebo celková zubná protéza.

Stránka: 1 2