Abeceda stomatológie

Obrúsenie
Odstránenie vrchných častí korunky zuba pre vytvorenie priestoru pre zubnú náhradu
Obrusovacia schopnosť (zubnej pasty)- abrazivita
Obrusovacia schopnosť zubnej pasty, ktorá pôsobí na sklovinu a dentín, závisí na tvrdosti a množstve a veľkosti pridaných obrusovacích substancií (čistiace granulá). Obzvlášť ak sú krčky zubov obnažené, dentín, ktorý je mäkký v porovnaní so sklovinou, by mal byť šetrne očisťovaný. To je dôvod pre používanie zubných pást s veľmi nízkou obrusovacou schopnosťou (RDA 30). Zubné pasty s priemernou obrusovacou schopnosťou majú RDA v rozsahu 60 až 80.
Očné zuby
Pomerne veľké zuby s ostrým hrotom vo frontálnom úseku chrupu postavené medzi rezákmi a premolármi, mliečne očné zuby sú medzi rezákmi a molármi a po vypadnutí ich nadrádzajú trvalé očné zuby približne vo veku 10 až 12 rokov.
Odtlačok
Odtlačok je negatív zubov a čeľuste alebo sánky, úplne kopíruje celý povrch. Robí sa elastickou odtlačkovou hmotou napr. silikón alebo alginát). Z odtlačku zhotoví zubný technik sadrový model.
Oklúzia
Kontakt medzi zubami zavretej čeľuste a sánky.
Onlay
Dostavba vyrábaná zubným technikom, aby sa vytvorila žuvacia plôška zuba s hrbčekmi a fisúrami.
Orálna fóbia
Termín, ktorý sa používa na vyjadrenie panického strachu zo zubára.
Orálna hygiena
Slúži na udržanie zdravých úst, v domácej ústnej starostlivosti sa používa zubná kefka a pasta, ústna voda, zubná niť a medzizubná kefka.
Orálny
Prislúchajúci ústam.
Ortodoncia
Korekcia problémov so zubami ako sú krivo postanené zuby alebo upravenie medzier medzi zubami.
Os
Kosť.-lat.
Osteotómia
Chirurgické odstránenie kosti alebo jej časti.

Stránka: 1