Abeceda stomatológie

Mandibula
Sánka.
Maxilla
Čeľusť.
Mliečne zuby (dentes decidui)
Tvoria dočasnú dentíciu, ktorá pozostáva z 20 zubov, ktoré sa začínajú prerezávať okolo 6 – 7 mesiaca a nahradené trvalými zubami sú približne v 6 až 12 roku veku. Do toho času držia miesto trvalým nástupcom, preto by sme ich mali udržiavať tak zdravé, ako je to možné kým ich nevystrieda trvalá dentícia.
Moláre
Moláre (stoličky) sú široké zuby s viacerými hrbčekmi umiestnené v laterálnom úseku chrupu. Prvý molár, ktorý sa prerezáva okolo 6. roku, sa prerezáva vedľa mliečneho molára. Druhý molár sa prerezáva v 12. roku a tretí (zub múdrosti) až v dospelosti. Po prerezaní prvého molára by deti mali začať používať zubnú pastu s vyšším obsahom fluoridov.
Mostík
Mostík sa používa na vyplnenie medzery medzi vzdialenejšími zubami, používa sa ako opora a vyrába sa rovnako ako korunka. Vyrába sa v celku a je nalepený na zubné piliere, nie je odnímateľný. Pozostáva z kovovej kostry, na ktorú je napálená keramika alebo iný syntetický materiál.

Stránka: 1