Abeceda stomatológie

Jarmová kosť (os zygomaticum)
Kostenný oblúk tejto kosti formuje laterálnu stranu líc a vytvára laterálnu stenu očnice.
Jarmová kosť- fraktúra tejto kosti
Izolovaná zlomenina tejto kosti sa môže nachádzať na určitých miestach. Kosť potom vyzerá vpadnutá, často je problematické otvoriť ústa kvôli zhoršeniu alebo prerušeniu svalového pohybu.

Stránka: 1