Abeceda stomatológie

Heal-Ozone
Spôsob bezbolestného odstránenia zubného kazu. Ozón, oxidovaná kyslíková molekula je pumpovaná do kazivého zuba a zubný kaz odstráni za 10 až 20 sekúnd. Následne sa aplikuje kryštalický, remineralizovateľný materiál.
Hydroxyapatit
Najdôležitejšia a kvantitatívne najvýznamnejšia súčasť tvrdých zubných tkanív kostí a zubov. Sklovina obsahuje hlavne hydroxyapatit, ale aj iné ióny. Prísun fluoridov stabilizuje štruktúru hydroxyapatitu.
Hypersenzitívne zubné krčky
Ak sú zubné krčky odhalené a dentínové tubuly vystavené vonkajším vplyvom ako dôsledok precitlivelosti vzniká bolesť.

Stránka: 1