Abeceda stomatológie

Fazeta
Vyrobená zo syntetického alebo keramického materiálu, pripevnená na prednú plochu zuba.
Fazetovaná korunka
kovová korunka zuba s vonkajšou viditeľnou časťou vo farbe ostatných zubov zhotovenou z keramických alebo syntetických materiálov
Fisúra
Žliabky medzi hrbčekmmi na povrchu žuvacích plôšok molárov.
Fluorid
Najdôležitejší element v cariéznej prophylaxii. Fluoridy v prípravkoch pre ústnu a dentálnu hygienu zastávajú 3 dôležité funkcie v udržiavaní orálnej hygieny. Podporujú redispozíciu zložiek skloviny do zubov a ochraňujú zuby pred vznikom zubného kazu vyžadujúceho ošetrenie. Aplikáciou fluoridu sa lieči začínajúci zubný kaz pod povrchom zuba. A pôsobí proti baktériám, ktoré sú súčasťou zubného plaku a menia cukry na kyseliny, tak, že robí sklovinu odolnejšou voči týmto vplyvom. V prídavku amínfluoridov inhibuje metabolizmus baktérií plaku a tým redukuje produkciu kyselín.
Fluorid sodný
Je to anorganická soľ, ktorá má prophylaktické účinky proti zubnému kazu a bola objavená v 30-tych rokoch 20. storočia. Spolu so soľami vápnika vytvára solubilný kalcium fluorid. Fluorid sodný sa pridáva do produktov pre zubnú starostlivosť.
Fluoridová prophylaxia
Prevencia pred zubným kazom používaním zubnýcch pást a ústnych vôd s obsahom fluoridov.
Fluoridové zásoby
Hlavne stabilná fluoridová vrstva na povrchu skloviny, ktorá môže vzrastať pri používaní produktov obsahujúcich amínfluoridy. Sklovina je prostredníctvom nej remineralizovaná a chránená pred vznikom zubného kazu.
Frontálne zuby
Rezáky a očné zuby.
Fruktóza
Ovocný cukor. Monosacharid, ktorý je priateľnejší pre diabetikov než ostatné cukry. Baktérie plaku fruktózu menia na kyselinu mliečnu, ktorá môže sp§ôsobiť vznik zubného kazu.

Stránka: 1