Abeceda stomatológie

Demineralizácia, dekalcifikácia
Odstránenie minerálov zo zubnej skloviny prostredníctvom kyselín. Zubný kaz vznikne, ak proces demineralizácie prevýši proces remineralizácie.
Dens
Zub.
Dentálna diskolorácia
Pozri Diskolorácia
Dentálna fluoróza
Defekt spôsobený nadmerným prísunom fluoridov do trhlín na povrchu zubov. Môže spôsobiť až vznik bielych čiar a škvŕn na zubnej sklovine. Na trvalých zuboch je najviac vyvolávaná zvýšeným prísunom fluoridov vo veku 6 až 8 rokov. V detstve by sa mali používať iba detské zubné pasty so zníženým obsahom fluoridov a akékoľvek fluoridovacie látky by mali byť konzultované so stomatológom.
Dentálna niť (floss)
Syntetické vlákno používané na čistenie medzizubných priestorov. Asi 30 cm nite odtrhneme zo zásobníka, otočíme okolo prostredníka a pridržiavame palcami. Napnutú ju zasúvame do medzizubných priestorov v čeľusti a čistíme pohybmi zhora dole. Pri čistení zubov v sánke je niť vedená cez konček ukazováka a čistíme pohybmi zdola hore. Čistenie medzizubných priestorov je veľmi dôležité.
Dentálne číslovanie
Najpoužívanejšie je číslovanie podľa FDI. Prvé číslo (1,2,3,4) označuje kvadrant (pravý horný, ľavý horný, ľavý dolný a pravý dolný), druhé číslo zub. V dočasnej (mliečnej) dentícii sa kvadranty označujú číslami 5,6,7,8.
Dentálne usadeniny
Pozri Plak
Dentálny hygienik
Kvalifikovaná osoba so špeciálnym školením, ktorý sa stará o zlepšenie zdravia ústnej dutiny.
Dentícia
1) celkový počet zubov v čeľusti a v sánke. Dočasná dentícia obsahuje 20 zubov – 2 rezáky, 1 očný zub a 2 moláre. Trvalá dentícia má 32 zubov – 2 rezáky, 1 očný zub, 2 premoláre a 3 moláre v každom kvadrante. 2) Prerezávanie zubov. Prerezávanie mliečnych zubov je v období prvých 6 až 30 mesiacov, prerezávanie trvalých zubov je vo veku 6 až 12 rokov, s výnimkou druhého a hlavne tretieho molára, ktorý sa prerezáva najneskôr, do 30 roku veku.
Dentín
Tvrdá substancia podobná kosti, ktorá vyvára väčšinu zuba a obkolesuje pulpu. V oblasti korunky zuba ho pokrýva sklovina, v oblasti koreňa zubný cement. Dentín je mäkší ako sklovina.
Dentínové tubuly
Dentín je usporiadaný do tubulov, ktoré prenášajú stimuly k pulpe. Ak je krčok zuba odhalený a nie je prekrytý sklovinou alebo gingívou, dentálne tubuly sú dráždené teplotnými zmenami (horúce – studené), chemickými zmenami (sladké - kyslé) alebo mechanickým tlakom (dotyk), čo vyvoláva bolesť. Pravidelné správne používanie zubnej pasty, zubnej kefky a ústnej vody formuje ochrannú vrstvu, ktorá chráni tubuly pred bolestivými podnetmi.
Dentínový kaz
Kazivý proces prenikne cez sklovinu do dentínu, kde preniká rýchlejšie, cez tubulárne štruktúry až k pulpe.
Detská zubná starostlivosť
Dočasná dentícia vyžaduje špeciálnu ochranu pred zubným kazom, Prvé zuby by mali byť čistené denne, hlavne večer. Do druhého roku veku môžu byť čistené fluoridovanou detskou zubnou pastou raz denne, potom aj dvakrát. Dôležité je brať ohľah na jedlo. Veľa sladkostí a mastných jedál a nepretržité pitie sladkých nápojov vystavuje zuby trvalému útoku cukrov. Preto po zjedení sladkostí by mali byť zuby vyčistené.
Diagnodent
Laser pre šetrnú diagnostiku kazov. Je určený na odhalenie štrukturálnych zmien v sklovine, ktoré môžu indikovať skrytý kaz pod povrchom zuba.
Diskolorácia
Sfarbenie zubov, pre ktoré sú viaceré dôvody, najčastejší je usadenie pigmentov z kávy, čaju, červeného vína a tabaku, ale taktiež aj z chorôb a liekov, ktoré môžu pozmeniť farbu zubov.
Dôkladná „bass“ technika
Technika čistenia zubov pre dospelých, pričom sa zubná kefka udržiava proti gingiválnemu okraju v 45° uhle a prechádza po zube v malých vibračných pohyboch dôležitých pre vyčistenie každého zuba zvlášť. Samozrejme je nevyhnutné používať aj zubnú niť alebo kefku pre čistenie medzizubných priestorov.
Dysgnathia
Ortodontický výraz pre krivé, nasprávne postavenie zubov.

Stránka: 1