Dentícia

  1. celkový počet zubov v čeľusti a v sánke. Dočasná dentícia obsahuje 20 zubov – 2 rezáky, 1 očný zub a 2 moláre. Trvalá dentícia má 32 zubov – 2 rezáky, 1 očný zub, 2 premoláre a 3 moláre v každom kvadrante. 2) Prerezávanie zubov. Prerezávanie mliečnych zubov je v období prvých 6 až 30 mesiacov, prerezávanie trvalých zubov je vo veku 6 až 12 rokov, s výnimkou druhého a hlavne tretieho molára, ktorý sa prerezáva najneskôr, do 30 roku veku.

Ak sa chcete dozvedieť viac skúste vyhľadávanie s výrazom Dentícia v praktických informáciách, alebo vyhľadať otázky v zubnej poradni k téme Dentícia.

Návrat